Skip to content

Herenboeren Rhoon

Herenboeren Rhoon

De 20e Herenboerderij van Nederland is geland in Rhoon. In nauwe samenwerking met boer Wiard Visser van de Buytenhof heeft Herenboeren Rhoon een stuk grond ter beschikking gekregen. Het perceel is circa 3,5 hectare groot en is gelegen in het Buijtenland van Rhoon. In 2024 wordt op bescheiden schaal gestart. Sinds oktober 2023 is het bestuur gevormd en de eerste mede-eigenaren zijn ingestapt die samen een kleinschalige boerderij gaan exploiteren. Wij gaan een goed georganiseerde boerderij opzetten, waar puur en eerlijk voedsel wordt geproduceerd. Het wordt een plek waar het goed toeven is voor mens en dier. Een ervaren boer zal verantwoordelijk zijn voor het werk op de boerderij.

We starten met groente. Het eerste teeltplan is gereed, onder meer zullen tuinbonen, meerdere soorten kroten, suikermaïs, pastinaak en uien gezaaid gaan worden. Herenboerderij Rhoon verwacht in juni 2024 te starten met de uitgifte van groenten vanuit een van de schuren van de Buytenhof. Het bestuur hoopt de komende jaren verder uit te breiden en streeft een volledig Herenboerderij concept na met 20 hectare waar het totale aanbod van groente, fruit, eieren en voor – wie wil – vlees levert.

In Boxtel staat de eerste Herenboerderij van Nederland die volop in bedrijf is. Bekijk het onderstaande filmpje. In minder dan 2 minuten krijg je een aardige indruk van de enorme variatie aan gewassen en dieren op de Herenboerderij in Boxtel; van hennen en hanen tot fruitteelt, tuinbouw, runderen en varkens. En dat alles op minder dan 20 hectare en voor niet minder dan (uiteindelijk) 500 mensen.

Ben jij enthousiast en wil je met ons meedoen? Er is nog plek op de kakelverse Herenboerderij Rhoon. Download de intentieverklaring en stuur deze naar rhoon@herenboeren.nl

Huishoudelijk reglement

Binnen een coöperatie worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor binding en verantwoording. Eigenlijk zijn het voorwaarden voor goed functioneren in de organisatie. Deze afspraken zijn bij Herenboeren Rhoon vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Je kunt het Huishoudelijk Reglement hier inzien.

Statuten

De juridische basisregels van onze coöperatie zijn vastgelegd in de statuten. Dit is het formele raamwerk. De praktische uitwerking van die regels is beschreven in het huishoudelijk reglement. Hieronder kan je de statuten downloaden.